Home Nabór na stanowisko: Wychowawca
 
Nabór na stanowisko: Wychowawca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Arkadiusz Krupa   
Czwartek, 13 Marzec 2014 08:38
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
Powiatu Krośnieńskiego


ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca

Miejsce pracy: Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie  - 2 etaty
           
Wymiar czasu pracy: pełny etat- umowa na zastępstwo

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego oraz posiadać umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 2. Znajomość przepisów :
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży przebywających w placówce,
 2. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
 3. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 4. współpraca z PCPR oraz instytucjami takimi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi,
 5. wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).” ,
 2. życiorys (CV) – opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).” ,
 3. Wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje  i umiejętności, referencje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy  – świadectwa  pracy, zaświadczenia,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:  do dnia 2014-03-28 do godziny 15:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: : „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy w Domu Dziecka ” ( liczy się data wpływu do placówki).  

VI. Informacje dodatkowe:
1)    Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
2)    Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
3)    Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej –  www.pcpr.krosno-odrz.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, nie informujemy indywidualnie kandydatów o wynikach naboru.

Informujemy, że osoby które złożyły dokumenty przed terminem ogłoszenia naboru na stanowisko wychowawcy nie będą uwzględniane w w/w naborze. W przypadku dalszego zainteresowania ofertą pracy prosimy o ponowne złożenie dokumentów zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

Zmieniony: Czwartek, 13 Marzec 2014 08:47
 
Copyright © 2014 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Sonda

Czy korzystałeś ze środków Unii Europejskiej ?
 

Statystyka

Użytkowników : 8
Pozycje : 190
Zasoby : 12
Odsłon : 165875

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu swiadczenia Panstwu uslug na najwyzszym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawien dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zamieszczane w Panstwa urzadzeniu koncowym. Mozecie Panstwo dokonac w kazdym czasie zmiany ustawien dotyczacych cookies

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information