OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim informuje o unieważnieniu ogłoszenia o naborze  oferty na prowadzenie programu korekcyjno  - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2016.

Nabór unieważnia się w związku z niedookreśleniem przesłanek wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

 Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim

Dnia 23.06.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, na zaproszenie samorządowców na sesję przybyła Pani Katarzyna Jarocińska- Kawka, która obchodziła 10- lecie pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Przez okres funkcjonowania pogotowia rodzinnego, opiekę i wsparcie znalazło u niej ponad 70 dzieci w różnym wieku.

Z okazji tego jubileuszu dziękujemy Pani Katarzynie za codzienny trud i zaangażowanie włożone w wychowanie i opiekę nad dziećmi. Życzymy wiele wytrwałości, oddania i cierpliwości w pełnieniu tej jakże potrzebnej roli oraz satysfakcji czerpanej z niesienia pomocy potrzebującym dzieciom.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim wraz z pracownikami również składa serdeczne podziękowania oraz życzy rodzinie zastępczej dalszej satysfakcji z pełnionej funkcji.

 

 

 

Dnia 25.06.2016 roku na terenie Łowiska Admar w Dąbiu odbył się III Piknik Rodzin Zastępczych. Piknik został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim. W imprezie brali udział wszyscy pracownicy instytucji, którzy aktywnie pomagali i uczestniczyli w jej przebiegu. Podczas pikniku swoją obecnością zaszczyciła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Anioł. Zabawa była zorganizowana dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego.